agenda
 • ma, 23 10 2017

  MR vergadering

 • do, 26 10 2017

  Schoolfotograaf

 • ma, 06 11 2017

  Studiedag gr 1 t/m 4

 • do, 09 11 2017

  Nationaal schoolontbijt




leerlingenzorg

Zorgstructuur
De interne begeleiders op school zijn juf Annemiek Nanninga en juf Lisette Visser. Zij begeleiden de leerkrachten met het zoeken naar oplossingen, als er leerlingen zijn die leer- of sociaal emotionele problemen hebben. Ook hebben zij regelmatig gesprekken met deze leerlingen zelf en worden de ouders actief betrokken bij het helpen en meedenken over de vraag hoe hun kind het beste begeleid kan worden. De intern begeleiders houden samen met de leerkracht de ontwikkeling van ieder kind bij. Ook komen de intern begeleiders regelmatig een kijkje nemen in de klas, om te observeren en ,daar waar mogelijk, extra tips en ondersteuning te geven.

Hulp aan leerlingen met een handicap
Onze school staat in principe open voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met een handicap. Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee, of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden en of we op een goede manier kunnen bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren als deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. Indien we besluiten tot toelating, zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden (op school is een uitgebreide procedure Leerlingen met een handicap ter inzage aanwezig).

Schoolmaatschappelijk werk
Op onze school is een vertegenwoordiger van het School Maatschappelijk werk actief (Brede School). Bij vragen omtrent opvoeding en begeleiding van kinderen en gezinnen kunt u terecht bij onze school maatschappelijk werkster mevr. Helmy Huijsman.
Op geregelde tijden heeft zij op school overleg met de interne begeleider en leerkracht. Zelf kunt u ook een afspraak met haar maken. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag t/m woensdag op onderstaande nummers.

Kwadraad
CJG Stadhuisplein 7
2405 SH Alphen aan den Rijn
Telefoon: 088 – 900 4000 / 06 – 4205 6816





Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131



SCOPE scholengroep



(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders