agenda
 • ma, 21 08 2017

  Start van het schooljaar

 • ma, 04 09 2017

  Algemene Informatieavond

 • do, 14 09 2017

  MR vergadering

 • wo, 20 09 2017

  Jaarmarkt VRIJ
TSO (overblijf)

Overblijven 
Op school is er de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven.
Het Bestuur van de SCOPE scholengroep is verantwoordelijk voor
het overblijven. De kosten zijn € 2,00 per kind per keer. U kunt niet
contant betalen, maar u ontvangt een factuur. Factureerdata voor
het schooljaar 2016-2017 zijn als volgt:
1e factuur: Periode 22 augustus t/m 14 oktober (= 8 weken)
factuur mee: In de week van 24 oktober 2016
2e factuur: Periode 24 oktober t/m 23 december (= 9 weken)
factuur mee: In de week van 9 januari 2017
3e factuur: Periode 9 januari t/m 10 maart (= 8 weken)
factuur mee: In de week van 13 maart 2017
4e factuur: Periode 13 maart t/m 12 mei (= 7 weken)
factuur mee: In de week van 15 mei 2017
5e factuur: Periode 15 mei t/m 7 juli (= 8 weken)
factuur mee: In de week van 3 juli 2017
Ook is het mogelijk het verschuldigde bedrag per maand te betalen,
u rekent zelf uit hoe vaak uw kind gebruikmaakt van de TSO.
De TSO kost 2,00 euro per keer. Bijvoorbeeld: uw kind komt 2 keer per week
naar de TSO. Dat is 2 keer 2,00 euro = 4,00 euro per week. Aan het
eind, of aan het begin, van de maand maakt u 16,00 euro over op
rekeningnummer NL22 ABNA 0480770964 t.n.v. SCOPE inzake TSO.
Bij de betaling vermeldt u de naam van uw kind(eren) het groepsnummer
en de naam van de school.
Indien u van het overblijven gebruik wenst te maken, belt of sms’t
u voor 8.30 uur naar de coördinator van het aan- en afmelden,
Gerda Sprokkerieft. Als uw kind voor het eerst gebruik maakt van
de overblijf krijgt hij of zij een aanmeldingsformulier mee, dat u
dient in te vullen en weer moet in leveren bij de overblijfcoördinatoren.
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de coördinatoren.
Gerda Sprokkerieft: aan- en afmelden: Tel: 06-18 31 52 80
Carla Burggraaf: Tel: 0172-495 020 of 06-14 53 06 21

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders