agenda
 • ma, 26 06 2017

  rapporten mee

 • di, 27 06 2017

  afscheid juf Annelies

 • ma, 03 07 2017

  kijkje in nieuwe groep

 • di, 04 07 2017

  musical groep 8
TSO (overblijf)

Overblijven 
Op school is er de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven.
Het Bestuur van de SCOPE scholengroep is verantwoordelijk voor
het overblijven. De kosten zijn € 2,00 per kind per keer. U kunt niet
contant betalen, maar u ontvangt een factuur. Factureerdata voor
het schooljaar 2016-2017 zijn als volgt:
1e factuur: Periode 22 augustus t/m 14 oktober (= 8 weken)
factuur mee: In de week van 24 oktober 2016
2e factuur: Periode 24 oktober t/m 23 december (= 9 weken)
factuur mee: In de week van 9 januari 2017
3e factuur: Periode 9 januari t/m 10 maart (= 8 weken)
factuur mee: In de week van 13 maart 2017
4e factuur: Periode 13 maart t/m 12 mei (= 7 weken)
factuur mee: In de week van 15 mei 2017
5e factuur: Periode 15 mei t/m 7 juli (= 8 weken)
factuur mee: In de week van 3 juli 2017
Ook is het mogelijk het verschuldigde bedrag per maand te betalen,
u rekent zelf uit hoe vaak uw kind gebruikmaakt van de TSO.
De TSO kost 2,00 euro per keer. Bijvoorbeeld: uw kind komt 2 keer per week
naar de TSO. Dat is 2 keer 2,00 euro = 4,00 euro per week. Aan het
eind, of aan het begin, van de maand maakt u 16,00 euro over op
rekeningnummer NL22 ABNA 0480770964 t.n.v. SCOPE inzake TSO.
Bij de betaling vermeldt u de naam van uw kind(eren) het groepsnummer
en de naam van de school.
Indien u van het overblijven gebruik wenst te maken, belt of sms’t
u voor 8.30 uur naar de coördinator van het aan- en afmelden,
Gerda Sprokkerieft. Als uw kind voor het eerst gebruik maakt van
de overblijf krijgt hij of zij een aanmeldingsformulier mee, dat u
dient in te vullen en weer moet in leveren bij de overblijfcoördinatoren.
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de coördinatoren.
Gerda Sprokkerieft: aan- en afmelden: Tel: 06-18 31 52 80
Carla Burggraaf: Tel: 0172-495 020 of 06-14 53 06 21

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders