agenda
 • ma, 23 10 2017

  MR vergadering

 • do, 26 10 2017

  Schoolfotograaf

 • ma, 06 11 2017

  Studiedag gr 1 t/m 4

 • do, 09 11 2017

  Nationaal schoolontbijt
medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten die op een pro- actieve wijze een bijdrage willen leveren aan een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op de Groen van Prinstererschool.  Het heeft naar het bevoegd gezag van de school toe instemming- en adviesbevoegdheid (zie verder algemene SCOPE gids 2.2). Daarnaast is een ouder en een leerkracht afgevaardigde namens de Groen van Prinsterer in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van SCOPE scholengroep. De MR vergadert zo’n 7 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar, u bent dus altijd welkom.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De GMR is een overkoepelende MR. Alle bovenschoolse zaken, dingen die alle scholen van onze vereniging betreffen, worden besproken in de GMR. Elke school heeft een personeelslid en een ouderlid vanuit zijn eigen MR als afvaardiging in de GMR zitten. Een overzicht van de namen van de leden van de MR staat achterin de schoolgids, die ook op deze site te vinden is.

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2016-2017 MR

 

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders