agenda

Niets van 16/07/18 tot 06/08/18.
kleutergroep en VVE

Op de Groen van Prinstererschool is er aan het begin van dit schooljaar één kleutergroep. In deze groep zitten oudste en jongste kleuters en een middengroep. Iedere leeftijdsgroep krijgt activiteiten aangeboden die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Naast de gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld vertellen en zingen, werken de leerlingen in kleine groepen. Zij spelen met puzzels, kleurenspelletjes en andere materialen uit de keuzekasten. Bij de werklessen worden o.a. creatieve opdrachten gemaakt en worden diverse technieken aangeleerd zoals knippen, plakken, schilderen en boetseren. In elke ruimte zijn er de ‘hoeken’; poppenhoek, bouwhoek, leeshoek, luisterhoek, natte hoek (zandbak). In deze hoeken werken de leerlingen afwisselend.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool.

Er zijn diverse programma’s voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij werken met de nieuwe methode Kleuterplein.
Open hier de VVE-folder (pdf) >

 

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders