agenda

Niets van 26/07/21 tot 16/08/21.
vakken en vorming

De volgende vak- en vormingsgebieden komen bij ons op school aan bod:

• Godsdienst
• Lezen
• Taal
• Schrijven
• Rekenen en wiskunde
• Wereldoriëntatie
• Engels
• Gymnastiek en beweging
• Expressieve vaardigheden
• Sociale redzaamheid en verkeer

In de schoolgids kunt u hierover uitgebreid lezen.

Wat specifiek voor onze school geldt en waar wij ons verder in willen profileren, is het Techniekonderwijs op school. Wij hebben de “Techniektorens” in de school gehaald en alle kinderen vanaf groep 3 werken hier in groepjes mee. Centraal hierbij staat: Ervaren door doen.

Tablets

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders