agenda

Niets van 26/07/21 tot 16/08/21.
afstemmend onderwijs

Vanaf januari 2010 doet het schoolteam mee aan het verbeterproject ‘Afstemmend Onderwijs’. Hierbij wordt vooral gekeken naar de onderwijsbehoeften van leerlingen. Wat heeft dit kind, in deze groep, met deze leerkracht en deze ouder(s) nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Het is belangrijk om goed naar kinderen te kijken en te luisteren om zo te kunnen aansluiten bij wat een kind nodig heeft.Samen met het team en de ouders zoeken wij naar de juiste afstemming van de onderwijsbehoeften. Wij richten ons daarbij op:
-positieve, sterke kanten van het kind
-wat vindt het kind juist moeilijk en waar heeft hij/zij extra hulp bij nodig
Door kansen te benutten en te zoeken naar mogelijkheden proberen wij ervoor te zorgen dat het kind optimaal en met plezier leert.

Afstemmen doen wij door handelingsgericht te werken. Hierbij gaat het om 4 aspecten:
* Waarnemen
* Begrijpen
* Plannen
* Realiseren

De leerkrachten voeren niet alleen de resultaten van de (CITO) toetsen in, maar leren ook om gericht te kijken naar die resultaten. Zij maken gebruik van trendanalyses en volgen de groei per leerling. Er worden ook kindgesprekken gevoerd: Wat heb jij van mij nodig om (nog) beter te kunnen presteren?
In het schooljaar 2014-2015 wordt afstemmend onderwijs op het gebied van spelling en rekenen verder geïmplementeerd.

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders