agenda

Niets van 16/07/18 tot 06/08/18.
tablets

 

Tabletonderwijs op de Groen

Tablets

Vorig schooljaar kregen alle leerlingen van de groepen 4 en 5 een eigen tablet waar ze op school mee kunnen werken.

Doordat dit heel succesvol is verlopen, is dit project uitgebreid naar de groepen 6, 7 en 8.

 

Wij verwachten op termijn een hoger leer resultaat te zien bij alle leerlingen uit deze groepen.

Het tabletonderwijs op de Groen heeft zich bewezen en biedt veel voordelen:

-Kinderen oefenen meer leerstof.

-Kinderen werken veel meer op eigen niveau.

-Kinderen werken aan hun eigen leerdoelen en worden hierin begeleid.

-Computer kijkt na en geeft direct feedback.

-Leerkrachten krijgen overzicht welke stof lastig was voor bepaalde kinderen en kan daar extra uitleg en werk over geven.

-Leerkrachten kunnen, d.m.v. “het dashbord” direct instructie geven aan een individueel kind.

-Leerkrachten kunnen gemakkelijk een fouten analyse maken.

In de ochtend zal voornamelijk voor de hoofdvakken Rekenen, Spelling, Taal, Begrijpend lezen, Technisch lezen het Tablet worden ingezet. Als extra materiaal kunnen we ook Woordenschat en Automatiseren van bv. tafels via het tabletonderwijs geven.

 

Van doelstellingen naar opbrengsten

De verwachting is dat de leerresultaten zullen stijgen door:

-Er is uit onderzoek gebleken dat leerlingen veel meer werk produceren dan werken in het schrift.

-Een verhoogde concentratie & motivatie. Leerlingen zijn en blijven gemotiveerd om op de tablets te werken, doordat ze zich veel meer “eigenaar van de leerstof” voelen.

-De directe feedback. Leerlingen hoeven niet meer een dag te wachten op de resultaten, maar zien dit direct terug.

-Minder werkdruk doordat de leerkracht het werk van de leerlingen niet meer hoeft na te kijken, meer overzicht doordat de leerkracht in één oogopslag kan zien hoe het werk van de leerlingen is gemaakt, d.m.v. de leerkrachtmodule: het dashbord.

-Doordat kan de leerkracht precies bij de leerresultaten aansluiten, via dit dashbord.

 

 

 

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders