agenda

Niets van 26/07/21 tot 16/08/21.
tablets

 

Tabletonderwijs op de Groen

Snappet

Alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 werken op een tablet waar ze op school mee kunnen werken.

Sinds 2014 gebruiken we tablets voor de leerlingen uit groep 4 tot en met 8. We kunnen inmiddels zeggen dat alle leerkrachten hier veel ervaring in hebben gekregen. Een hele positieve trend is hier ook goed te zien: de leerresultaten zijn de afgelopen jaren enorm gestegen, doordat de leerlingen:

1 op eigen niveau kunnen werken
2 veel meer oefenstof tot zich nemen
Hierdoor worden toetsen beter gemaakt en is het uitstroomprofiel van groep 8 ook hierdoor gestegen.

Wij verwachten op termijn een hoger leer resultaat te zien bij alle leerlingen uit deze groepen.

Het tabletonderwijs op de Groen heeft zich bewezen en biedt veel voordelen:

-Kinderen oefenen meer leerstof.

-Kinderen werken veel meer op eigen niveau.

-Kinderen werken aan hun eigen leerdoelen en worden hierin begeleid.

-Computer kijkt na en geeft direct feedback.

-Leerkrachten krijgen overzicht welke stof lastig was voor bepaalde kinderen en kan daar extra uitleg en werk over geven.

-Leerkrachten kunnen, d.m.v. “het dashbord” direct instructie geven aan een individueel kind.

-Leerkrachten kunnen gemakkelijk een fouten analyse maken.

In de ochtend zal voornamelijk voor de hoofdvakken Rekenen, Spelling, Taal en Begrijpend lezen, Snappet worden ingezet. Als extra materiaal kunnen we ook Woordenschat en Automatiseren van bv. tafels via het tabletonderwijs geven.

 

Van doelstellingen naar opbrengsten

De verwachting is dat de leerresultaten zullen stijgen door:

-Er is uit onderzoek gebleken dat leerlingen veel meer werk produceren dan werken in het schrift.

-Een verhoogde concentratie & motivatie. Leerlingen zijn en blijven gemotiveerd om op de tablets te werken, doordat ze zich veel meer “eigenaar van de leerstof” voelen.

-De directe feedback. Leerlingen hoeven niet meer een dag te wachten op de resultaten, maar zien dit direct terug.

-Minder werkdruk doordat de leerkracht het werk van de leerlingen niet meer hoeft na te kijken, meer overzicht doordat de leerkracht in één oogopslag kan zien hoe het werk van de leerlingen is gemaakt, d.m.v. de leerkrachtmodule: het dashbord.

-Doordat kan de leerkracht precies bij de leerresultaten aansluiten, via dit dashbord.

In het dit formulier vindt u de regels en afspraken omtrent het gebruik van de tablets: 

Snappet regels en afspraken

 

 

 

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders