agenda
  • 19/02/19

    Rapporten mee

  • 21/02/19

    10-minutengesprekken

  • 25/02/19

    Voorjaarsvakantie 25-2 t/m 1-3
pestprotocol

Op onze school is een pestprotocol aanwezig. Ook in de schoolgids onder het kopje Pedagogisch klimaat (Hoofdstuk 5 pag. 15 t/m 17) kunt u hierover lezen.

Schoolgids Groen van Prinsterer 2018-2019

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders