agenda

Niets van 26/07/21 tot 16/08/21.
visie

Om de kinderen optimaal ruimte te bieden zich te ontwikkelen, zorgen wij dat ons pedagogisch klimaat goed is. Dat is immers het klimaat waarin sfeer, warmte en geborgenheid wordt gewaarborgd. Vanuit die veiligheid kunnen kinderen optimaal functioneren.  Als een kind zich veilig voelt, kan het zich concentreren, durft het vragen te stellen, een eigen mening te geven, complimentjes te geven en te ontvangen. Het heeft daarom een grote invloed op het hele leerproces.

Wij zijn ons bewust dat kinderen verschillen en dat ieder kind uniek is. Hoewel wij een “klassikale” school zijn, hebben wij oog voor alle individuele kinderen.

Dat betekent dat wij in de verschillende groepen Handelingsgericht werken, waar wij ons steeds meer in willen bekwamen.

Handelingsgericht werken houdt voor ons in dat we ons onderwijs willen afstemmen naar wat een kind nodig heeft en dat kan dus heel verschillend zijn.

Samen met het team en de ouders zoeken wij naar de juiste afstemming van de onderwijsbehoeften. Wij richten ons daarbij op:

-Positieve, sterke kanten van het kind

-Wat vindt het kind juist moeilijk en waar heeft zij/hij extra hulp bij nodig?

-Door kansen te benutten en te zoeken naar mogelijkheden proberen wij ervoor te zorgen dat het kind optimaal en met plezier leert.

 

De Groen van Prinsterer staat voor:

 • Open christelijk onderwijs, dat betekent ook respect voor verschillende achtergronden
 • Een prettige sfeer, warmte en geborgenheid.
 • Het accepteren van verschillen, want elk kind is uniek.
 • Een duidelijk onderwijsaanbod voor ieder kind.
 • Duidelijke normen en waarden.
 • Verbinding.
 • Kinderen zien en horen in wie zij zijn.

 

Ons motto is daarom niet voor niets:

“Op de Groen kan je groeien`.

Onze school is:

 • Een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen door samen te werken.
 • Een school waar je graag naar toe gaat.
 • Een school waar je samen bent met en voor elkaar.
 • Waar leren is: Ervaren door doen. Wat tot uitdrukking komt door het werken met de techniektorens.

Doordat wij het belangrijk vinden dat kinderen de leerstof krijgt wat bij hun past, hebben we een paar vakken “groeps-overstijgende” lessen afgesproken. Kinderen gaan naar het lokaal waar de leerstof wordt uitgelegd wat bij hun past, regelmatig wordt dit getoetst.
Begrijpend lezen is hier een voorbeeld van. Wij gebruiken Nieuwsbegrip hiervoor. Actuele thema’s met nieuws van die week. Hier zijn 4 verschillende niveau’s in moeilijkheidsgraad. Kinderen gaan naar het niveau wat het best bij hun past. Dit alles is mogelijk doordat we een kleine school zijn en wij elkaar allemaal goed kennen.

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders