Skip to main content

Ziekmelding, verlof en schoolverzuim

Als je kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, is het belangrijk om dit op tijd door te geven aan de school.

Ziek melden

Is je kind ziek, of kan hij of zij om een andere reden niet naar school komen, bel dan altijd voor 08:20 uur naar school, of stuur een bericht naar de leerkracht via Parro.

Telefoonnummer: 0172 – 474 131