Skip to main content

Leerlingenzorg

Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Soms betekent dit dat het aanbod niet goed aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van de leerling. Op de Groen van Prinsterer proberen we daar zoveel mogelijk op in te spelen. De leerkrachten geven bijvoorbeeld extra instructies of andere opdrachten als dat nodig is. Ook onze intern begeleider kan hierin een rol spelen door de leerkrachten te ondersteunen. Voor sommige kinderen is dat niet genoeg en is extra hulp of uitdaging nodig.

Intern begeleider

Op de Groen van Prinsterer werkt een intern begeleider. Zij ondersteunt de leerkrachten als in hun groep een leerling zit die extra aandacht nodig heeft. Ook praat ze met de kinderen én met hun ouders. De ontwikkeling wordt in de gaten gehouden en zo nodig bijgesteld. Altijd in overleg met de leerling en de ouders, we doen het samen.

Duizendpoot

Onze duizendpoot is vier aanwezig. Deze leerkracht haalt op vaste tijden een groepje kinderen uit de klas en geeft gerichte instructie. Op deze manier is er alle tijd en aandacht om deze leerlingen verder te helpen. De duizendpoot helpt kinderen die wat extra aansturing nodig hebben, assisteert bij het afnemen van toetsen en valt soms in bij de groepen zodat de leerkrachten tijd hebben voor kindgesprekken. Door te werken in een kleiner groepje is er meer tijd voor instructie, verdieping en extra aandacht.

 

Extra ondersteuning leerlingenzorg

Een paar dagen per week is er een oud leerkracht aanwezig op onze school die extra tijd geeft aan leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen van de lesstof. De leerkracht werkt één op één met een kind en houdt rekening met de onderwijsbehoeften. Dit levert positieve resultaten op voor de prestaties.