Skip to main content

Onderwijs

Eigentijds onderwijs

Onze samenleving wordt steeds meer digitaal. Op onze school besteden we dan ook veel aandacht aan techniek en ICT én wordt gewerkt met digitale hulpmiddelen zoals Chromebooks en digiborden. Zo werken we met Snappet waarin de kinderen opdrachten maken en de lesstof digitaal wordt aangeboden. De leerkracht kan werkpakketten klaarzetten voor elke leerling op het eigen niveau. De voortgang wordt gemonitord zodat direct extra ondersteuning kan worden geboden.

We gebruiken het lespakket Bomberbot waarbij kinderen samen aan de slag gaan met mediawijsheid, werken met computers, programmeren, informatievaardigheden en ICT. Ook maken we volop gebruik van tablets. Ideaal, want zo kunnen onze leerlingen op hun eigen niveau werken, meer oefenen en aan hun eigen leerdoelen werken. Via de les-app krijgen de kinderen direct feedback. De leraren krijgen meer inzicht in stof die lastig is en kunnen de lessen daarop aanpassen.

De techniek heeft de toekomst, ook op De Groen van Prinsterer! Daarom werken we sinds een aantal jaar met de Techniektorens. Spelenderwijs maken onze kinderen kennis met techniek. Hoe tof is het om proefjes te doen met zeep, te werken met katrollen en tandwielen en zelf dingen te ontwerpen?

 

Pedagogisch klimaat

Natuurlijk kom je naar school om te leren, maar het moet ook leuk zijn. En dat is het op de Groen van Prinsterer! Kinderen komen het best tot hun recht ineen veilige en hechte groep waarin we met respect met elkaar omgaan. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar zeker ook voor het team en de ouders. We respecteren en vertrouwen elkaar. Op onze school leren kinderen naast de schoolvakken ook sociale vaardigheden en is er volop aandacht voor emotionele ontwikkeling. Pesten? Dat pakken we direct aan door er samen over te praten.

 

Op onze school werken we met de gedragsladder. We hanteren drie basisregels: we blijven van elkaar af, uitschelden en uitlachen mag niet, iedereen moet mee kunnen doen met de les. Houdt een kind zich niet aan de regels? Dan volgt een waarschuwing. Bij ernstige of veelvuldige overtredingen gaan we in gesprek met de leerling en de ouders. Het is belangrijk dat we op onze school een veilige omgeving hebben, dat zorgt voor een goede basis. Thuis en op school.

Bouw!

Op onze school besteden we veel aandacht aan taal en lezen. Voor kinderen bij wie dat wat langzamer gaat of die andere leesproblemen hebben, werken we met het programma Bouw! Samen met een begeleider werken kinderen op de computer aan extra opdrachten op het gebied van lezen en spellen. Op een speelse manier verbeteren ze op deze manier hun lees- en taalvaardigheid. Bouw! biedt leerlingen passend leesonderwijs in meer dan vijfhonderd oefeningen en is heel gebruiksvriendelijk.