Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol in het leven van hun kinderen. Die betrokkenheid zetten we graag in op onze school. Meehelpen met activiteiten is ook voor ouders leuk, want je leert de leden van het team, andere ouders én de leerlingen beter kennen. Je voelt je daardoor sneller thuis op onze school en bent betrokken bij het schoolleven van je kind.

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Samen leveren zij een bijdrage aan een veilige en gezellige leer- en werkomgeving en goed onderwijs op onze school. De MR heeft zowel instemmings- als adviesbevoegdheid over zaken die betrekking hebben op de Groen van Prinsterer. Ook hebben twee leden zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SCOPE scholengroep waar alle bovenschoolse zaken worden besproken. Meer weten? Stuur dan een e-mail naar eli@youscope.nl.

 

 

Oudercommissie

De oudercommissie denkt mee over allerlei schoolse zaken maar is vooral betrokken bij activiteiten zoals vieringen als de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ook houden de leden zich bezig met het organiseren van festiviteiten en organisatorische taken. Meld je je kind aan op onze school? Dan brengt de oudercommissie graag een welkomstbezoek bij je thuis om meer te vertellen over onze gezellige en fijne school!