Skip to main content

Samen

Samen is een belangrijk kernwoord bij ons op school. De band tussen ouder, kind en leerkracht staat centraal.

Samen met oudersOp onze school staat de deur altijd voor ouders open. Zijn er dingen die wij moeten weten? Is een kind bijvoorbeeld ziek, zit je zoon of dochter niet goed in z’n vel of spelen er zaken in de privésfeer? Je mag altijd bellen of binnenlopen om de leerkracht of directie te informeren. Zo kunnen we er rekening mee houden en samen zoeken naar een oplossing.

Ouders kennen hun zoon of dochter het best en we horen dan ook graag van hen hoe we het kind het best kunnen benaderen en waar hij of zij behoefte aan heeft. Natuurlijk houden we regelmatig oudergesprekken waarbij we bespreken hoe het met het kind gaat en waar de aandachtspunten liggen. We doen het samen!

 

Samen met kinderenOp onze school praten we niet over maar mét de kinderen. Vaak weten ze zelf al een oplossing, maar het is wel belangrijk om daar goed naar te luisteren. We betrekken hen bij hun eigen ontwikkeling en onderwijsbehoeften. Doordat we de leerlingen écht horen en zien, voelen ze zich verantwoordelijk voor hun leerproces en resultaten. Ze denken bijvoorbeeld na over wat ze willen, hoe ze dat kunnen bereiken en waar ze hulp bij nodig hebben.

Naast deze kindgesprekken, hebben we ook een kinderraad. Zij vergaderen zes keer per jaar en praten over de school: wat gaat goed, wat kan beter en hoe pakken we dat dan aan? Dingen als vieringen, de inrichting van het schoolplein en de invulling van de laatste schooldag komen bijvoorbeeld aan de orde. Onze leerlingen komen zelf met leuke suggesties en gaan hier enthousiast mee aan de slag.