agenda

Niets van 26/07/21 tot 16/08/21.
leerlingenzorg

Zorgstructuur
De interne begeleider op school is juf Ellis vd Linden. Zij begeleidt de leerkrachten met het zoeken naar oplossingen, als er leerlingen zijn die leer- of sociaal emotionele problemen hebben. Ook heeft zij regelmatig gesprekken met deze leerlingen zelf en worden de ouders actief betrokken bij het helpen en meedenken over de vraag hoe hun kind het beste begeleid kan worden. De intern begeleider houdt samen met de leerkracht de ontwikkeling van ieder kind bij. Ook komt de intern begeleider regelmatig een kijkje nemen in de klas, om te observeren en ,daar waar mogelijk, extra tips en ondersteuning te geven.

Hulp aan leerlingen met een handicap
Onze school staat in principe open voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met een handicap. Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee, of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden en of we op een goede manier kunnen bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren als deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. Indien we besluiten tot toelating, zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden (op school is een uitgebreide procedure Leerlingen met een handicap ter inzage aanwezig).

GO! Voor Jeugd, Alphen   

Voor alle vragen rondom opvoeding, gedrag van uw zoon/dochter en psychosociale hulpvragen kunt u contact opnemen met GO! Voor jeugd, voorheen JGT. Aan de school is, vanuit Go! Voor Jeugd, een ambassadeur verbonden. Onze ambassadeur is Bianca Righarts, van het team Alphen centrum. Voor advies/consultatie rondom al deze vragen kunt u altijd bij de ambassadeur terecht.

De ambassadeur kijkt samen met u en/of uw kind, welke helpende hand zij kan bieden. Dit kan d.m.v. korte trajecten (ong. 5 gesprekken). Wanneer er meer nodig is, kan zij collega’s van GO! Voor Jeugd inschakelen voor verdere coaching, ondersteuning of indien wenselijk onderzoek.

De IB-er weet wanneer de ambassadeur op school aanwezig is, zodat u bij haar langs kan binnenlopen. U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen via de mail; Bianca.righarts@govoorjeugd.nl en telefoonnummer 06-22518450 (werkdagen ma, di, do en vrij ochtend).

Voor meer informatie kunt u terecht op www.govoorjeugd.nl.

 

Jeugdgezondheidzorg (CJG)

Voor alle vragen rondom preventieve gezondheid van gehoor, gezichtsvermogen, groei en motorische ontwikkeling of over de gezonde lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind kunt contact opnemen met de Jeugdgezondheidzorg (GGD). Hier kunt u ook terecht voor vragen over voeding, zindelijkheid, hoofdluis, gedragsvragen, opvoeding en pesten. Vanuit de jeugdgezondheidzorg zijn er twee vaste contactmomenten tijdens de basisschoolperiode, namelijk in groep 2 en in groep 7.

Vanuit de Jeugdgezondheidszorg (CJG Stadhuis) is een jeugdverpleegkundige aan onze school verbonden, namelijk; Ditthe Hartmann. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via de mail; dhartmann@ggdhm.nl of telefonisch; 088-3084041 (werkdagen ma, di, do)

Voor meer informatie kunt u terecht op www.cjgalphenaandenrijn.nl

 

*Bovengenoemde partijen werken nauw met elkaar samen voor het welzijn van uw kind. Zonder uw toestemming wordt er geen inhoudelijke informatie gedeeld met derden/anderen.

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders