agenda
  • 20/09/18

    MR & SR startvergadering

  • 03/10/18

    Start kinderboekenweek

  • 10/10/18

    Boekenmarkt
leerlingenzorg

Zorgstructuur
De interne begeleiders op school zijn  juf Lisette Visser en juf Ellis vd Linden. Zij begeleiden de leerkrachten met het zoeken naar oplossingen, als er leerlingen zijn die leer- of sociaal emotionele problemen hebben. Ook hebben zij regelmatig gesprekken met deze leerlingen zelf en worden de ouders actief betrokken bij het helpen en meedenken over de vraag hoe hun kind het beste begeleid kan worden. De intern begeleiders houden samen met de leerkracht de ontwikkeling van ieder kind bij. Ook komen de intern begeleiders regelmatig een kijkje nemen in de klas, om te observeren en ,daar waar mogelijk, extra tips en ondersteuning te geven.

Hulp aan leerlingen met een handicap
Onze school staat in principe open voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met een handicap. Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee, of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden en of we op een goede manier kunnen bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren als deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. Indien we besluiten tot toelating, zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden (op school is een uitgebreide procedure Leerlingen met een handicap ter inzage aanwezig).

Schoolmaatschappelijk werk
Op onze school werkt samen met het CJG ( centrum jeugd en gezin). Bij vragen omtrent opvoeding en begeleiding van kinderen en gezinnen kunt u terecht op hun site. Ook kunt u altijd hulp vragen aan de intern begeleiders  hiervoor.
Op geregelde tijden heeft de school overleg met het CJG.

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders