agenda

Niets van 16/07/18 tot 06/08/18.
TSO (overblijf)

Op school is er de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven.

Het bestuur van de Scope-scholengemeenschap is verantwoordelijk voor het overblijven.

De kosten zijn 2 euro per kind per keer.

U kunt niet contant betalen.

Aan het eind van een 8 wekelijkse periode krijgt u een rekening die u over kunt maken op rekeningnummer NL22ABNA0480770964 van Scope inzake TSO.

Bij deze betaling vermeld u het factuurnummer, de naam en het groepsnummer van uw kind.

 

De nieuwe factuurdata 2017 – 2018

1e factuur: Periode 21 augustus t/m 13 oktober   (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 23 oktober 2017

 

2e factuur: Periode 23 oktober t/m 22 december  (= 9 weken)

  • factuur mee: In de week van 8 januari 2018

 

3e factuur: Periode 8 januari t/m 9 maart           (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 12 maart 2018

 

4e factuur: Periode 12 maart t/m 18 mei            (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 21 mei 2018

 

5e factuur: Periode 22 mei t/m 13 juli                (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 9 juli 2018

 

Als uw kind voor het eerst gebruik wil maken van de TSO geven wij u een inschrijfformulier mee dat u weer ingevuld inlevert bij de TSO-coördinator.

Indien u uw kind aan of af wilt melden voor de TSO belt of SMS’t u vóór 8.30 uur naar het nr van de TSO 06-18315280.

Voor het te laat aanmelden zijn de kosten 3.50 euro

Voor het niet afmelden als uw kind op vaste dagen gebruik maakt van de TSO zijn de kosten 2.50 euro.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de TSO-coördinatoren.

Gerda Sprokkerieft 06-40431555

Rodalien Burgers 06-22331677

Dit kan ook doo rmiddel van een mailtje naar, overblijfgroenvanpri@youscope.nl

 

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders