agenda

Niets van 26/07/21 tot 16/08/21.
vervolgonderwijs

In mei of juni wordt in groep 7 de Cito Entreetoets afgenomen. Deze toets geeft aan waar de hiaten in het onderwijs zitten, zodat de leerkracht van groep 8 weet waar speciale aandacht aan moet worden besteed.

In de periode van de herfstvakantie tot januari volgen de informatieavond en de gesprekken met ouders omtrent het plaatsen van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. In februari volgt dan nog de Route 8 toets. Voor meer informatie verwijzen wij u naar  http://www.vision.nl  De toets is bedoeld voor ouders en de school en wordt gedaan om te toetsen hoe de kwaliteit van het onderwijs is na (bijna) 8 jaar. Een kopie van deze toets wordt meegestuurd naar de ontvangende school van voortgezet onderwijs.

De school verzorgt de plaatsing naar het voortgezet onderwijs, nadat de ouders het ontvangen inschrijfformulier hebben ingevuld. Samen met het wettelijk verplichte (digitale) inlichtingenformulier, dat de school invult, plus een kopie van de Cito eindtoets, wordt dit verzonden naar de school van keuze. Uiterlijk eind maart moeten de kinderen aangemeld zijn.

 

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders